Protokół z przeprowadzonych czynności w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Gmina Susiec jest w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Wójt Gminy Susiec zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Wójt Gminy Susiec powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.