Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.


Prosimy się o dokładne wstawianie we wniosku powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV.

W 2022 roku przysługuje:
• 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
• 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
(wymagane aktualne zaświadczenie z ARiMR o podsiadaniu bydła)

Wszystkie należności regulowane są przelewami. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego na które zostaną przekazane należności.

 

Do pobrania:

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna RODO