Koło Gospodyń Wiejskich w Kunkach informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja budynku świetlicy w Kunkach”

 

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej dzięki adaptacji i doposażeniu świetlicy w Kunkach.

 

Umowa nr 1/2/2022/G z dnia 22 lipca 2022 roku

Termin realizacji projektu: do 31.10.2022r.

Wartość projektu: 35 000,00zł

Kwota dofinansowania: 35 000,00zł

 

logo ue leader lgd prow 3x2