Koło Gospodyń Wiejskich "NAD SZUMAMI" w Hucie Szumy informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy na Hucie Szumy”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej dzięki adaptacji i doposażeniu świetlicy na Hucie Szumy.

 

Umowa nr 2/2/2022/G z dnia 22 lipca 2022 roku
Termin realizacji projektu: do 31.10.2022r.
Wartość projektu: 15 000,00zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00zł

 

 

logo ue leader lgd prow 3x2