Koło Gospodyń Wiejskich w Suścu "TANEWA" informuje, że realizuje projekt pn.

"Wydanie publikacji pn. "Dzieje miejscowości Gminy Susiec, powiat tomaszowski".

 

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wydanie publikacji promującej historię, tradycję i zwyczaje naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii Gminy Susiec pn. "Dzieje miejscowości Gminy Susiec, powiat tomaszowski".

 

Umowa nr 3/3/2022/G z dnia 22 czerwca 2022 roku
Termin realizacji projektu: do 31.10.2022r.
Wartość projektu: 45 000,00zł
Kwota dofinansowania: 45 000,00zł

 

 

logo ue leader lgd prow 3x2