Koło Gospodyń Wiejskich "NAD SZUMAMI" w Hucie Szumy informuje, że realizuje projekt pn.

"Przebudowa schodów przy zejściu do Rezerwatu nad Tanwią”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący przebudowę schodów przy zejściu do Rezerwatu nad Tanwią.

 

Umowa nr 1/4/2022/G z dnia 22 lipca 2022 roku
Termin realizacji projektu: do 31.10.2022r.
Wartość projektu: 50 000,00zł
Kwota dofinansowania: 50 000,00zł

 

 

 

logo ue leader lgd prow 3x2