W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Monitoringu Suszy Rolniczej informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku, gmina Susiec została uwzględniona jako gmina dotknięta suszą.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w w/w uprawach, mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem aplikacji za rok 2022 na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aplikacja została udostępniona pod linkiem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód nie później niż do 15 października 2022 roku.

Tabela obrazująca uprawy dotknięte suszą dla Gminy Susiec udostępniona jest na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0618082/.
W celu zapoznania się w jakich kategoriach glebowych znajdują się poszczególne działki rolne Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach udostępnił mapę kategorii glebowych podatności na suszę pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.