DSC05478

 

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas gdy kocha się zawsze, w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II

Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 22 września 2022 r. odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Suścu sprawowana przez ks. Krzysztofa Cyranowskiego za Jubilatów, którzy obchodzili 50 - lecie swojego małżeństwa.

Kolejna część programu odbyła się w GOK-u, gdzie wszystkich obecnych przywitała Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk zapraszając do obejrzenia części artystycznej wykonanej przez uczniów kl. V pod kierownictwem Edyty Nieścior oraz solistek z kl. III i VIII. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, który przywitał gości oraz skierował wiele ciepłych słów do Jubilatów jak i słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Również pogratulował tego wyróżnienia, jak też tego pięknego jubileuszu i życzył wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Na wniosek Wójta Gminy Susiec Jubilaci zostali uhonorowani, legitymacjami i Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które osobiście wręczył Wójt w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki z rąk Sekretarza Gminy Susiec – Tomasza Skrobana i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Susiec – Mieczysława Jasiny. Oczywiście nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Obecni na uroczystości byli także: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Piotr Najda oraz pracownicy Urzędu Gminy i rodziny Jubilatów.

Swoje Złote Gody świętowali Państwo:
Franciszek i Maria Bondyra, Marian i Zofia Cielniak, Julian i Stanisława Hałasa, Roman i Henryka Hałasa, Tadeusz i Marianna Hałasa, Czesław i Maria Kędra, Henryk i Irena Knap, Czesław i Maria Koper, Stanisław i Jadwiga Koper, Bronisław i Zofia Kornat, Eugeniusz i Władysława Leńczuk, Józef i Alfreda Lipian, Jan i Władysława Makohon, Jan i Danuta Malec, Władysław i Janina Mandziuk, Jan i Albina Marek, Stanisław i Janina Portka, Władysław i Jadwiga Skiba, Kazimierz i Eugenia Trześniowscy, Marian i Józefa Wójtowicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszu.