Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny

 

Gmina Susiec realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Suścu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Susiec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do spełnienia przez Urząd Gminy Susiec części wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Wartość grantu: 98 720,97 PLN

Logo i napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych