Urząd Gminy Susiec informuje, że od 01 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Prosimy się o dokładne wstawianie we wniosku powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV. Prosi się również o dokładne wpisywanie ilości litów oraz kwoty z faktury w załączniku Zestawienie Faktur oraz podliczenie łącznej ilości litrów oraz kwoty.
        

W 2023 roku przysługuje:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 litrów na 1 szt. bydła (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu bydła),
  • 1,20 zł dopłaty do zakupionego oleju napędowego.

 

Wszystkie należności regulowane są przelewami. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego na które zostaną przekazane należności.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna RODO