plakat opieka wytchnieniowa 2023

Gmina Susiec informuje, że otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Susiec - osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Wsparciem objęci zostaną członkowie rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej dziennej, prowadzone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dzięki czemu przyczynią się do okresowego zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi prowadzone będą z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności. Uczestnicy Programu, którym przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będą ponosili odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Dofinansowanie: 226 195,20 zł

Całkowita wartość: 226 195,20 zł