FS MS

Gmina Susiec realizuje zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.
W ramach projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielami czterech Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Susiec, KGW Majdan Sopocki Drugi, KGW Kunki i KGW Łosiniec I, gdzie przekazane zostały termosy.
Kolejnym etapem będzie organizacja spotkań informacyjnych dla lokalnej społeczności ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.
Niebawem ogłosimy daty 4 spotkań.