zaproszenie FS 1

 

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych / organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Spotkanie informacyjne adresowane jest do społeczności lokalnej i ukierunkowane na treści dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele policji oraz psycholog.