Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie ) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania świń, owiec, kóz lub koni przyjmowane będą również fv od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o dokładne wstawianie we wniosku powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV. Prosi się również o dokładne wpisywanie ilości litów oraz kwoty z faktury w załączniku Zestawienie Faktur oraz podliczenie łącznej ilości litrów oraz kwoty. Wszystkie załączniki do wniosku muszą być uzupełnione i podpisane.

W 2023 roku przysługuje:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 litrów na 1 szt. przeliczeniową bydła, kóz, owiec (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu), koni (oświadczenie rolnika),
  • 4 litry na 1 szt. świń (zaświadczenie z ARiMR)
  • 1,46 zł dopłaty do zakupionego oleju napędowego na fv od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023r.,
  • 2,00 zł dopłaty do zakupionego oleju napędowego na fv od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 r.

Wszystkie należności regulowane są przelewami. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego na które zostaną przekazane należności.