Za nami dwa ostatnie spotkania zorganizowane przez KGW w Kunkach i KGW w Majdanie Sopockim Drugim, przeprowadzone w ramach realizacji przez Gminę Susiec projektu pn. "POROZMAWIAJMY O ŻYCIU BEZ PRZEMOCY I OSZUSTW" realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

Spotkania ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprowadzili policjanci z Posterunku Policji w Suścu na czele z Kierownikiem - Jarosławem Krupa oraz psycholog - Patrycja Dudek. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości - Marcin Romanowski.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania również z indywidualnych konsultacji, doradztwa lub pomocy. Taka organizacja działania umożliwiła zarówno poinformowanie społeczności lokalnej o czyhających niebezpieczeństwach jak również dotarcie do indywidualnych osób dotkniętych problemem, celem udzielenia im pomocy lub wsparcia.
Koła gospodyń przygotowały także poczęstunek dla uczestników spotkań.

Dziękuję wszystkim za przybycie, a Kołom Gospodyń za przygotowanie spotkań.