Wójt Gminy Susiec zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Z uwagi na trwające prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, zachęcamy do udziału w ankiecie konsultacyjnej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

W badaniu wziąć mogą udział mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wyznaczonego zgodnie z uchwałą Nr XXIX/270/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 31 marca 2023 r, wszyscy mieszkańcy Gminy Susiec, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pozostałe zainteresowane podmioty.
Ankieta dotyczy obszaru rewitalizacji, składającego się z jednostek:

 • OBSZAR 4: Susiec I, Susiec II,
 • OBSZAR 7: Kunki,
 • OBSZAR 11: Wólka Łosiniecka,
 • OBSZAR 12: Nowiny.

Złożenie ankiety możliwe będzie w okresie od dnia 16 listopada 2023r. do dnia 1 grudnia 2023 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza ankiety.
  Formularz ankiety dostępny będzie do dnia 1 grudnia 2023r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
 2. Zbierania uwag ustnych.
  Zbieranie uwag ustnych będzie możliwe od dnia 16 listopada r. do dnia 1 grudnia 2023 r.
  1. w Urzędzie Gminy Susiec pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu,
 3. Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.
  Ankieta dostępna będzie do dnia 1 grudnia 2023 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl,
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: www.susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec

Wypełnione formularze ankiety konsultacyjnej można przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna"),
 2. osobiście lub drogą korespondencyjną na adres:Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec

Nie będą rozpatrywane ankiety:

 • przekazane w innej formie niż na załączonym formularzu ankiety
 • złożone ankiety z datą wpływu po dniu 1 grudnia 2023 r.

 

Ankieta do pogłębionej diagnozy