loga solary

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie § 15a ust. 2 i ust. 6b umowy z dnia 30 maja 2018r. znak: Nr ZP.272.3.1.2018 zawartej pomiędzy Gminą Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec a SOLARTIME Sp. z o.o., ul. Załęska 106B, 35 -322 Rzeszów, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Susiec” Gmina Susiec informuje mieszkańców o przeglądach instalacji solarnych w piątym roku okresu gwarancji zgodnie z harmonogramem dołączonym poniżej.

Prosimy mieszkańców, użytkowników instalacji solarnych o obecność w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

 

L.p. Miejscowość Ulica Nr domu Data przeglądu
1 Ciotusza Stara   11 04.12.2023
2 Ciotusza Stara   12 04.12.2023
3 Ciotusza Stara   21 04.12.2023
4 Ciotusza Stara   47 04.12.2023
5 Ciotusza Stara   49 04.12.2023
6 Ciotusza Stara   51 04.12.2023
7 Ciotusza Stara   52 04.12.2023
8 Ciotusza Stara   64 04.12.2023
9 Ciotusza Stara   73 04.12.2023
10 Ciotusza Stara   4A 04.12.2023
11 Ciotusza Stara   76 04.12.2023
12 Ciotusza Stara   77 04.12.2023
13 Ciotusza Stara   80 04.12.2023
14 Ciotusza Stara   84 04.12.2023
15 Ciotusza Stara   85 04.12.2023
16 Ciotusza Stara   85C 04.12.2023
17 Ciotusza Stara   24 04.12.2023
18 Ciotusza Stara   74 04.12.2023
19 Ciotusza Nowa   62 04.12.2023
20 Ciotusza Nowa   63A 04.12.2023
21 Ciotusza Nowa   77A 04.12.2023
22 Ciotusza Nowa   100A 04.12.2023
23 Ciotusza Nowa   115 04.12.2023
24 Ciotusza Nowa   64 04.12.2023
25 Ciotusza Nowa   73 04.12.2023
26 Ciotusza Nowa   4A 04.12.2023
27 Ciotusza Nowa   9 04.12.2023
28 Ciotusza Nowa   13 05.12.2023
29 Ciotusza Nowa   14 05.12.2023
30 Ciotusza Nowa   15 05.12.2023
31 Ciotusza Nowa   18 05.12.2023
32 Ciotusza Nowa   23 05.12.2023
33 Ciotusza Nowa   30 05.12.2023
34 Ciotusza Nowa   35 05.12.2023
35 Ciotusza Nowa   43 05.12.2023
36 Ciotusza Nowa   53 05.12.2023
37 Ciotusza Nowa   58 05.12.2023
38 Ciotusza Nowa   60 05.12.2023
39 Ciotusza Nowa   61 05.12.2023
40 Ciotusza Nowa   82 05.12.2023
41 Ciotusza Nowa   83 05.12.2023
42 Ciotusza Nowa   33 05.12.2023
43 Ciotusza Nowa   39 05.12.2023
44 Ciotusza Nowa   49 05.12.2023
45 Zawadki   9 05.12.2023
46 Zawadki   18 05.12.2023
47 Zawadki   32 05.12.2023
48 Róża   13 05.12.2023
49 Kunki   18 05.12.2023
50 Kunki   2A 05.12.2023
51 Kunki   24 05.12.2023
52 Kunki   26 05.12.2023
53 Kunki   32 05.12.2023
54 Kunki   41 05.12.2023
55 Kunki   43 06.12.2023
56 Kunki   62A 06.12.2023
57 Kunki   68 06.12.2023
58 Kunki   70A 06.12.2023
59 Kunki   72A 06.12.2023
60 Kunki   72B 06.12.2023
61 Kunki   73B 06.12.2023
62 Kunki   74C 06.12.2023
63 Kunki   78A 06.12.2023
64 Kunki   94A 06.12.2023
65 Kunki   109 06.12.2023
66 Kunki   107 06.12.2023
67 Kunki   100A 06.12.2023
68 Grabowica   2 06.12.2023
69 Grabowica   22A 06.12.2023
70 Grabowica   28 06.12.2023
71 Grabowica   40 06.12.2023
72 Grabowica   55 06.12.2023
73 Grabowica   63 06.12.2023
74 Grabowica   64 06.12.2023
75 Grabowica   87 06.12.2023
76 Grabowica   95B 06.12.2023
77 Grabowica   125 06.12.2023
78 Grabowica   129 06.12.2023
79 Grabowica   31A 06.12.2023
80 Nowiny   18 06.12.2023
81 Nowiny   19 06.12.2023
82 Nowiny   21 07.12.2023
83 Nowiny   26 07.12.2023
84 Nowiny   33A 07.12.2023
85 Nowiny   37 07.12.2023
86 Nowiny   40 07.12.2023
87 Nowiny   41 07.12.2023
88 Nowiny   42 07.12.2023
89 Nowiny   44 07.12.2023
90 Nowiny   45 07.12.2023
91 Nowiny   46 07.12.2023
92 Nowiny   47 07.12.2023
93 Nowiny   49 07.12.2023
94 Nowiny   50A 07.12.2023
95 Nowiny   51 07.12.2023
96 Nowiny   54 07.12.2023
97 Nowiny   62 07.12.2023
98 Nowiny   65 07.12.2023
99 Nowiny   65A 07.12.2023
100 Nowiny   69A 07.12.2023
101 Nowiny   28 07.12.2023
102 Wólka Łosiniecka   7 07.12.2023
103 Wólka Łosiniecka   9 07.12.2023
104 Wólka Łosiniecka   20 07.12.2023
105 Wólka Łosiniecka   25 07.12.2023
106 Wólka Łosiniecka   28 07.12.2023
107 Wólka Łosiniecka   32 07.12.2023
108 Wólka Łosiniecka   36 07.12.2023
109 Wólka Łosiniecka   47 08.12.2023
110 Wólka Łosiniecka   49 08.12.2023
111 Wólka Łosiniecka   55 08.12.2023
112 Wólka Łosiniecka   57A 08.12.2023
113 Wólka Łosiniecka   58A 08.12.2023
114 Wólka Łosiniecka   61 08.12.2023
115 Wólka Łosiniecka   62A 08.12.2023
116 Wólka Łosiniecka   74 08.12.2023
117 Wólka Łosiniecka   85 08.12.2023
118 Wólka Łosiniecka   86 08.12.2023
119 Wólka Łosiniecka   99A 08.12.2023
120 Wólka Łosiniecka   102A 08.12.2023
121 Wólka Łosiniecka   103 08.12.2023
122 Wólka Łosiniecka   107 08.12.2023
123 Wólka Łosiniecka   97A 08.12.2023
124 Wólka Łosiniecka   99A 08.12.2023
125 Maziły   10 08.12.2023
126 Mazily   28 08.12.2023
127 Maziły   28A 08.12.2023
128 Mazily   52 08.12.2023
129 Maziły   54 08.12.2023
130 Maziły   60 08.12.2023
131 Mazily   61 08.12.2023
132 Mazily   62 08.12.2023
133 Maziły   63 08.12.2023
134 Maziły   65 08.12.2023
135 Maziły   68 08.12.2023
136 Paary   45 11.12.2023
137 Paary   11A 11.12.2023
138 Paary   30 11.12.2023
139 Paary   34 11.12.2023
140 Paary   49A 11.12.2023
141 Paary   71 11.12.2023
142 Paary   74 11.12.2023
143 Paary   81 11.12.2023
144 Paary   85 11.12.2023
145 Paary   87 11.12.2023
146 Paary   88 11.12.2023
147 Paary   90 11.12.2023
148 Paary   92 11.12.2023
149 Paary   93 11.12.2023
150 Paary   99 11.12.2023
151 Paary   100A 11.12.2023
152 Paary   103 11.12.2023
153 Paary   105 11.12.2023
154 Paary   107 11.12.2023
155 Paary   109 11.12.2023
156 Paary   110 11.12.2023
157 Paary   119 11.12.2023
158 Paary   132 11.12.2023
159 Paary   141 11.12.2023
160 Paary   143 11.12.2023
161 Paary   145 11.12.2023
162 Paary   150 11.12.2023
163 Paary   153 12.12.2023
164 Paary   155 12.12.2023
165 Paary   167 12.12.2023
166 Paary   101 12.12.2023
167 Paary   129 12.12.2023
168 Paary   137 12.12.2023
169 Paary   108 12.12.2023
170 Paary   91 12.12.2023
171 Paary   136 12.12.2023
172 Huta Szumy   5 12.12.2023
173 Huta Szumy   7 12.12.2023
174 Huta Szumy   15 12.12.2023
175 Huta Szumy   17 12.12.2023
176 Huta Szumy   25A 12.12.2023
177 Huta Szumy   43 12.12.2023
178 Huta Szumy   45 12.12.2023
179 Rybnica   7 12.12.2023
180 Rybnica   12A 12.12.2023
181 Rybnica   14B 12.12.2023
182 Rybnica   29 12.12.2023
183 Rybnica   65A 12.12.2023
184 Rybnica   37A 12.12.2023
185 Rybnica   37P 12.12.2023
186 Rybnica   38D 12.12.2023
187 Rybnica   43A 12.12.2023
188 Rybnica   47 12.12.2023
189 Rybnica   64A 12.12.2023
190 Rybnica   66 13.12.2023
191 Rybnica   72B 13.12.2023
192 Rybnica   73 13.12.2023
193 Rybnica   37C 13.12.2023
194 Rybnica   78 13.12.2023
195 Rybnica   8 13.12.2023
196 Susiec Długa 72 13.12.2023
197 Susiec Długa 3 13.12.2023
198 Susiec Długa 4A 13.12.2023
199 Susiec Długa 12 13.12.2023
200 Susiec Długa 16 13.12.2023
201 Susiec Długa 20 13.12.2023
202 Susiec Długa 23 13.12.2023
203 Susiec Długa 26 13.12.2023
204 Susiec Długa 44 13.12.2023
205 Susiec Długa 47 13.12.2023
206 Susiec Długa 49 13.12.2023
207 Susiec Długa 57 13.12.2023
208 Susiec Długa 76 13.12.2023
209 Susiec Leśna 2 13.12.2023
210 Susiec Długa 84 13.12.2023
211 Susiec Długa 86 13.12.2023
212 Susiec Długa 93 13.12.2023
213 Susiec Długa 97 13.12.2023
214 Susiec Długa 103A 13.12.2023
215 Susiec Długa 106 13.12.2023
216 Susiec Długa 112 13.12.2023
217 Susiec Długa 101 13.12.2023
218 Susiec Piaskowa 11 14.12.2023
219 Susiec Piaskowa 13 14.12.2023
220 Susiec Piaskowa 15 14.12.2023
221 Susiec Piaskowa 18 14.12.2023
222 Susiec Piaskowa 23 14.12.2023
223 Susiec Piaskowa 29 14.12.2023
224 Susiec Piaskowa 4 14.12.2023
225 Susiec Słoneczna 4 14.12.2023
226 Susiec Tomaszowska 84 14.12.2023
227 Susiec Tomaszowska 122 14.12.2023
228 Susiec Tomaszowska 145 14.12.2023
229 Susiec Tomaszowska 179 14.12.2023
230 Susiec Tomaszowska 220 14.12.2023
231 Susiec Partyzantów 4 14.12.2023
232 Susiec Długa 60 14.12.2023
233 Susiec Długa 82 14.12.2023
234 Susiec Piwna 4 14.12.2023
235 Susiec Tomaszowska 18 14.12.2023
236 Susiec Tomaszowska 64 14.12.2023
237 Susiec Partyzantów 16 14.12.2023
238 Susiec Partyzantów 9 14.12.2023
239 Susiec Partyzantów 17 14.12.2023
240 Susiec Tomaszowska 35B 14.12.2023
241 Susiec Tomaszowska 23A 14.12.2023
242 Susiec Tomaszowska 24 14.12.2023
243 Susiec Tomaszowska 25 14.12.2023
244 Susiec Tomaszowska 35 14.12.2023
245 Susiec Tomaszowska 43 15.12.2023
246 Susiec Tomaszowska 71 15.12.2023
247 Susiec Tomaszowska 73 15.12.2023
248 Susiec Tomaszowska 74 15.12.2023
249 Susiec Tomaszowska 76 15.12.2023
250 Susiec Tomaszowska 79 15.12.2023
251 Susiec Tomaszowska 86 15.12.2023
252 Susiec Tomaszowska 88 15.12.2023
253 Susiec Tomaszowska 91 15.12.2023
254 Susiec Tomaszowska 62 15.12.2023
255 Susiec Tomaszowska 66 15.12.2023
256 Susiec Tomaszowska 117 15.12.2023
257 Susiec Kościelna 1 15.12.2023
258 Susiec Tomaszowska 104 15.12.2023
259 Susiec Tomaszowska 104A 15.12.2023
260 Susiec Tomaszowska 106 15.12.2023
261 Susiec Tomaszowska 107 15.12.2023
262 Susiec Tomaszowska 110 15.12.2023
263 Susiec Tomaszowska 112 15.12.2023
264 Oseredek   122 15.12.2023
265 Oseredek   128A 15.12.2023
266 Oseredek   128 15.12.2023
267 Oseredek   133 15.12.2023
268 Oseredek   147 15.12.2023
269 Oseredek   151 15.12.2023
270 Oseredek   138 15.12.2023
271 Susiec Tomaszowska 128A 15.12.2023
272 Susiec Tomaszowska 129 18.12.2023
273 Susiec Tomaszowska 132 18.12.2023
274 Susiec Tomaszowska 147 18.12.2023
275 Susiec Tomaszowska 149 18.12.2023
276 Susiec Tomaszowska 177 18.12.2023
277 Susiec Tomaszowska 160 18.12.2023
278 Susiec Tomaszowska 173 18.12.2023
279 Susiec Tomaszowska 200 18.12.2023
280 Susiec Tomaszowska 218 18.12.2023
281 Susiec Tomaszowska 226 18.12.2023
282 Susiec Tomaszowska 228 18.12.2023
283 Susiec Tomaszowska 230 18.12.2023
284 Susiec Tomaszowska 244 18.12.2023
285 Susiec Tomaszowska 250 18.12.2023
286 Susiec Tomaszowska 270 18.12.2023
287 Susiec Tomaszowska 149A 18.12.2023
288 Susiec Zagóra 15 18.12.2023
289 Susiec Zagóra 18 18.12.2023
290 Susiec Zagóra 20 18.12.2023
291 Oseredek   2 18.12.2023
292 Oseredek   16 18.12.2023
293 Oseredek   21A 18.12.2023
294 Oseredek   37 18.12.2023
295 Oseredek   40 18.12.2023
296 Oseredek   42 18.12.2023
297 Oseredek   60A 18.12.2023
298 Oseredek   63 18.12.2023
299 Oseredek   65 19.12.2023
300 Oseredek   67 19.12.2023
301 Oseredek   77 19.12.2023
302 Oseredek   78 19.12.2023
303 Oseredek   85 19.12.2023
304 Oseredek   89 19.12.2023
305 Oseredek   106 19.12.2023
306 Oseredek   108 19.12.2023
307 Oseredek   110 19.12.2023
308 Oseredek   111 19.12.2023
309 Oseredek   113 19.12.2023
310 Oseredek   114A 19.12.2023
311 Oseredek   116A 19.12.2023
312 Oseredek   117 19.12.2023
313 Oseredek   118 19.12.2023
314 Oseredek   119 19.12.2023
315 Oseredek   2A 19.12.2023
316 Oseredek   73 19.12.2023
317 Oseredek   82A 19.12.2023
318 Oseredek   8A 19.12.2023