Na podstawie art. art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/313/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty nabór na członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Uchwała Nr XXXIV/313/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Załącznik Nr 2 do uchwały - Formularz zgłoszeniowy