pfron

Gmina Susiec informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację projektu pod nazwą: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY SUSIEC DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI”,

Umowa nr PPA/000031/02/D z dnia 21 grudnia 2023 roku, zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

Celem projektu jest zmniejszenie w Urzędzie Gminy Susiec barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych poprzez przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do spełnienia przez Urząd Gminy Susiec części wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Zakres zaplanowanych działań obejmuje:

Dostępność architektoniczna: modernizacja/ adaptacja WC w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych, modernizacja balustrady, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie wycieraczki wgłębnej, adaptacja okienka kasowego, modernizacja sekretariatu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna: zakup tabliczek giętych na poręcze, zakup tablicy informacyjnej, zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej do sali konferencyjnej.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Zaplanowane działania wpłyną na dostępność usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności w tym niedowidzących (montaż tabliczek Braille'a na poręczach schodów), niedosłyszących (montaż stacjonarnej pętli indukcyjnej na sali konferencyjnej), poruszających się na wózku (modernizacja toalety na parterze urzędu, wejścia do urzędu, adaptacja okienka kasowego i modernizacja sekretariatu).

Okres realizacji: 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 145 522,98 zł.
Dofinansowanie ze środków PFRON: 116 418,38 zł.