Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Prosimy o dokładne wstawianie we wniosku powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV. Prosi się również o dokładne wpisywanie ilości litów oraz kwoty z faktury w załączniku Zestawienie Faktur oraz podliczenie łącznej ilości litrów oraz kwoty. Wszystkie załączniki do wniosku muszą być uzupełnione i podpisane.

W 2024 roku przysługuje:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 litrów na 1 szt. przeliczeniową bydła, kóz, owiec i koni (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu),
  • 4 litry na 1 szt. świń (zaświadczenie z ARiMR)
  • 1,46 zł dopłaty do zakupionego 1 l oleju napędowego na fakturę VAT od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024r.

Wszystkie należności regulowane są przelewami. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego na które zostaną przekazane należności.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna RODO