W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Monitoringu Suszy Rolniczej informuję, że z dniem 01 czerwca 2024 roku, Gmina Susiec została uwzględniona jako gmina dotknięta suszą.

Uprawy jakie zostały objęte suszą dla kategorii glebowej "I" to:

  • zboża jare
  • zboża ozime
  • krzewy owocowe
  • truskawki

Uprawy jakie zostały objęte suszą dla kategorii glebowej "II" to: .

  • zboża jare
  • zboża ozime

Po uruchomieniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacji "Susza" na rok 2024, rolnicy będą mogli zgłaszać szkody spowodowane suszą w uprawach rolnych za pośrednictwem w/w aplikacji.
Aplikacja zostanie udostępniona pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .

Tabela obrazująca uprawy dotknięte suszą dla Gminy Susiec udostępniona jest na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024,0618082/

W celu zapoznania się w jakich kategoriach glebowych znajdują się poszczególne działki rolne Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach udostępnił mapę kategorii glebowych podatności na suszę pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii