W dniu 23 czerwca 2024 r. na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu odbyły się Gminne Zawody – Sportowo Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 10 jednostek OSP z terenu gminy, a strażacy brali udział w 3 konkurencjach: musztra, bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe.

Komisja sędziowska w składzie: bryg. w stanie spoczynku Andrzej Sykuła - Sędzia Główny Zawodów i Członkowie Zespołu Sędziowskiego: dh Piotr Hałasa, dh Tomasz Machalski, dh Paweł Fronc i dh Tomasz Pilipiec przyznała I miejsce OSP Majdan Sopocki - 110,01 pkt., II miejsce OSP Grabowica – 114,37 pkt., III miejsce OSP Łuszczacz – 118,79 pkt.

W zawodach udział wzięły jednostki: OSP Oseredek – 122,26 pkt., OSP Susiec - 123,01 pkt., OSP Łosiniec I – 123,25 pkt., OSP Ciotusza Nowa – 123,29 pkt., OSP Rybnica – 128,37 pkt., OSP Kunki 132,54 pkt., OSP Nowiny – 134,68 pkt.

Za najlepiej przeprowadzoną musztrę, która nie była wliczana do punktacji ogólnej wyróżniona została jednostka OSP Susiec.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, wszystkie jednostki otrzymały bony pieniężne oraz statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Susiec.

W zawodach swoją obecnością zaszczyciły nas następujące osoby: Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim i Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim - dh Andrzej Adamek, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego - Tadeusz Suski, Sekretarz Gminy Susiec – Tomasz Skroban, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju – Dariusz Gęborys, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Suścu - Piotr Korkosz i Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Suścu - Szczepan Łasocha oraz licznie zgromadzona publiczność.