Kiedy po wielu latach powróciliśmy do pięknej tradycji organizowania dożynek gminno-parafialnych, które w roku ubiegłym odbyły się w Ciotuszy Nowej wydawało się, że było tak pięknie, że lepiej i piękniej być nie może. Wspaniała organizacja i wysoki poziom artystyczny uroczystości sprawił, że stała się ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu naszej gminy ale odbiła się również szerokim echem w całym regionie.

Jeszcze rok temu wydawało się, że następnym miejscowościom, które podejmą się organizacji dożynek trudno będzie dorównać Ciotuszy Nowej. A jednak wydarzyło się coś niezwykłego. Mieszkańcy Paar nie tylko dorównali mieszkańcom Ciotuszy Nowej ale pod wieloma względami zorganizowali dożynki jeszcze lepiej i jeszcze piękniej. Na uwagę zasługują przede wszystkim piękne dekoracje dożynkowe wykonane na długości całej miejscowości a w szczególności bardzo pomysłowe scenki rodzajowe z życia wsi wykonane ze słomy i drewna z wykorzystaniem starych narzędzi rolniczych.

Tegoroczne Dożynki Gminno - Parafialne połączone były z pięknym jubileuszem 90-lecia powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Paarach. 19 sierpnia tuż przed godziną trzynastą przed kaplicą w Paarach zebrały się delegacje z wieńcami dożynkowymi, a ksiądz Marek Barszczowski – proboszcz Parafii Huta Różaniecka, ksiądz Piotr Ciećkiewicz – Kapelan Diecezjalny Straży Pożarnej i ksiądz Piotr Kornafel – proboszcz Parafii Susiec, uroczyście powitali wszystkich zgromadzonych i zaprosili do uczestnictwa we Mszy Świętej, po której korowód dożynkowy składający się z Orkiestry Dętej z Łosińca, Pocztów Sztandarowych, Pododdziałów Straży Pożarnych, Starostów Dożynek - Magdaleny Leńczuk i Piotra Wielgosza, za którymi szli gospodarze dożynek, zaproszeni goście oraz delegacje z wieńcami: Rada Sołecka Wsi Paary, Delegacja Huty Szumy, Huty Różanieckiej, Nowin, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Zespół „Zagórzanki”, Zespół „Sopocka Nuta”, Zespół „Grabowiczanki”, Delegacja z Oseredka , KGW Łosiniec II, Delegacja z Suśca I i z Łosińca I oraz wszyscy zgromadzeni udali się na specjalnie na tą uroczystość przygotowany plac, gdzie odbyła się dalsza część związana z tymi uroczystościami. Dowódca uroczystości obchodów jubileuszu mł. kpt. Szczepan Łasocha przekazał raport Prezesowi Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Suścu Franciszkowi Kawie, po czym orkiestra odegrała hymn narodowy a Poczet Flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Następnie starostowie dożynek przekazali gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy chleb upieczony z tegorocznego plonu, który został podzielony między wszystkich uczestników uroczystości. Wójt Franciszek Kawa w swoim wystąpieniu nawiązał do obydwu połączonych uroczystości a także odniósł się do sytuacji w jakiej znajdują się mieszkańcy dzisiejszej wsi. Podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego święta ze szczególnym uwzględnieniem roli Sołtysa Paar za zaangażowanie i koordynację prac. Po tym powróciliśmy do uroczystości związanej z 90-leciem OSP, podczas której wyróżniającym się i zasłużonym strażakom zostały wręczone medale i odznaczenia. Po ceremonii wręczania odznaczeń głos zabrali: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Anna Kopeć – Dyrektor Biura Posła Piotra Szeligi, Wicestarosta Jan Fila, Zastępca Komendanta KPPSP mł. bryg. Andrzej Mandziuk oraz płk Mieczysław Skiba. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną i rekreacyjną, w której wystąpili: Orkiestra pod kierownictwem Janusza Kiecany, powstały na tą okoliczność zespół śpiewaczy z Paar, „Zagórzanki”, „Sopocka Nuta”, „Grabowiczanki” „POGRANICZE” z Lubyczy Królewskiej oraz Kapela „Echo Roztocza” z Krasnobrodu. Pomiędzy występami odbywały się również różne konkurencje, takie jak ubijanie masła czy pranie na tarze. Wśród wielu atrakcji zaplanowanych na ten dzień nie zabrakło również wielu pyszności, przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Wsi Paary, KGW Łosiniec II i KGW Nowiny. W trakcie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieniec tradycyjny I miejsce zajęli: Rada Sołecka Wsi Paary i Zespół „Sopocka Nuta” z Majdanu Sopockiego, natomiast w kategorii wieniec współczesny WTZ w Grabowicy. Dożynki Gminno - Parafialne zakończyły się tradycyjną zabawą taneczną, w czasie której przygrywał zespół 4HEVEN.

Gratulując mieszkańcom Paar tej wspaniałej uroczystości, która zapewne przejdzie do historii tej miejscowości już dzisiaj warto zadać sobie pytanie: Jaka miejscowość podejmie się organizacji dożynek w roku następnym i czy zorganizuje je jeszcze lepiej i jeszcze piękniej. Czekamy na propozycje.