16 września w miejscowości Nowiny odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce i okoliczności śmierci Jana Leonowicza ps. „Burta”, legendarnego żołnierza i partyzanta, który zginął w tej miejscowości 9 lutego 1951 roku w zasadzce zorganizowanej przez UB.

Na uroczystość przybyła córka Barbara Leonowicz-Babiak wraz z najbliższą rodziną, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak Prezes Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Zamość, Waldemar Podsiadło reprezentujący Wojewodę Lubelskiego – Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Płk. Marcin Wasiński z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz poczty sztandarowe 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z Prezesami kół gminnych i rejonowych, Związku OSP oraz Harcerzy z 10 Drużyny „Traperski Krąg” z Suśca i Majdanu Sopockiego, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Podczas uroczystości mjr Bronisław Malec ps. „Żegota” został uhonorowany Medalem Pro Memoria przyznawanym za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Prezes Światowego Związku Armii Krajowej Sławomir Zawiślak odznaczył zasłużonych kombatantów. Po uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. dr Krzysztofa Śnioska Proboszcza Parafii w Majdanie Sopockim i ks. Prał. Romana Marszalca kapelana AK, zebrani udali się na miejsce ustawienia tablicy pamiątkowej, którą odsłoniła córka „Burty” Barbara Leonowicz-Babiak razem z Wójtem Gminy Susiec Franciszkiem Kawą a przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.