Akcja wpisuje się w realizowane przez Grupę PGE projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych. Ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Biorą w niej udział uczniowie, którzy w ramach nauki szkolnej prowadzą również własne projekty ekologiczne. W ten sposób PGE wspólnie ze społecznościami lokalnymi przyczynia się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Sadząc „lasy pełne energii" PGE aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.
   Tegoroczna, wiosenna edycja akcji przeprowadzona została mi. na terenie Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski w obrębie Nadleśnictwa Józefów. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Publicznych z Suśca. W tym dniu dzieci wspólnie z energetykami oraz władzami samorządowymi zasadziły ok. 2000 sadzonek jodły na terenie leśnictwa Rybnica. Współorganizatorem tej akcji była gmina Susiec reprezentowana przez wójta Zbigniewa Naklickiego i Nadleśnictwo Józefów reprezentowane przez Leszka Dmitroce.
   Po pracy wszyscy spotkali się przy ognisku piekąc kiełbaski i uczestnicząc w pogawędce ekologicznej przeprowadzonej przez leśniczego Adama Skibę.