Szanowni Państwo.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie do dnia 17 lipca 2020 r. anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz problemów obszaru Zielonego Serca Roztocza, a także wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.

Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Zielone Serca Roztocza na lata 2020 – 2030 wdrażanej przez gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważasz za stosowne można ją podpisać lub wskazać instytucję w imieniu której występujesz.

Elektroniczna wersja ankiety dostępna jest pod adresem https://forms.gle/YASoUGbvX4yBkQry6

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Zielone Serce Roztocza 2020 – 2030 obejmująca gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec.

Jak należy reagować na wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe, przed którymi stoją lokalne wspólnoty mieszkańców? Jak sprawić żeby przestrzeń miasta i gminy była nie tylko atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej ale jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe? Jakie działania należy podjąć w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19?
W jakim kierunku mamy rozwijać nasze samorządy aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jak współpracować z sąsiednimi gminami i realizować projekty partnerskie sprzyjające rozwojowi całego obszaru Zielonego Serca Roztocza?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania należy zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować takie cele rozwoju, które wykorzystują wspólne szanse i potencjały samorządów. Dlatego też gminy partnerskie – Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec zdecydowały o opracowaniu ponadlokalnej, zintegrowanej Strategii Rozwoju Zielone Serce Roztocza na lata 2020 – 2030.
Ostatnie lata stały pod znakiem wielu inwestycji finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak też środków własnych samorządów, a zmiany w otaczającej nas przestrzeni wpłynęły na podniesienie jakości życia mieszkańców wszystkich czterech gmin.


Refleksja nad tym co udało się zrealizować oraz nowe wyzwania dla naszych samorządów, wynikające ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej na poziomie kraju i województwa, stały się inspiracją dla władz Józefowa, Krasnobrodu, Suśca i Zwierzyńca do podjęcia prac nad przygotowaniem wspólnej strategii rozwoju.
Ważnym aspektem decydującym o konieczności opracowania Strategii Rozwoju Zielone Serce Roztocza na lata 2020 – 2030 stały się nowe uwarunkowania wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz zmieniające się podejście do finansowania i współpracy z samorządami wynikające z polityk krajowych.