logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” w Grabowicy informuje, że realizuje zadanie pn. „Promocja Gminy Susiec – folder i mapa” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lubelskim.


Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez promowanie obszaru LGD w formie wykonania folderu i mapy turystycznej gminy Susiec. Materiał w swej treści będzie zawierał: mapę topograficzną, zdjęcia oraz opisy atrakcji przyrodniczych i architektonicznych, produkty lokalne, usługi w tym: noclegi, wyżywienie, wypożyczalnie rowerów, kajaków, propozycje form turystyki aktywnej, informacje tele-adresowe i kalendarz imprez.


W celu zwiększenia oddziaływania promocyjnego folder turystyczny zostanie przedstawiony w formacie pdf na stronie internetowej Gminy Susiec www.susiec.pl.

Umowa o udzielenie grantu nr 4/4/2020/G z dnia 27.01.2021 r.
Termin realizacji projektu: do 30.04.2021 r.
Wartość projektu: 16665,00 zł
Kwota dofinansowania: 16655,00 zł