W słoneczne niedzielne przedpołudnie 6 maja na terenie byłego Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej w Błudku, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 67 rocznicy rozbicia Obozu.


            Organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Wójt Gminy Susiec, Zarząd Koła Rejonowego AK w Suścu i 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się przemarszem wojska, pocztów sztandarowych, harcerzy i młodzieży szkolnej, delegacji zaproszonych gości na czele z orkiestrą wojskową, z miejsca po byłym Obozie Zagłady, pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu obozowym, gdzie odbyła się główna część uroczystość.

            Po odegraniu Hymnu Państwowego, otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Wójt Gminy Franciszek Kawa. Na uroczystość przybyli między innymi: Piotr Szeliga Poseł na Sejm RP, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Jan Fila Wicestarosta Tomaszowski, Stanisław Kozyra Wójt Gminy Łukowa. Lasy Państwowe reprezentował Adam Kornat zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Lublinie, Wojsko Polskie było reprezentowane przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Adama Pilipa
i kpt. Marka Tarańczuka z Kompanią Honorową wystawioną przez 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej był reprezentowany przez liczne delegacje Kół Rejonowych i Poczty Sztandarowe z Ks. Romanem Marszalcem kapelanem AK i Wiceprezesem Zarządu Okręgu Zamość Andrzejem Jaroszyńskim, który przedstawił historię powstania i rozbicia obozu.

            Na czele licznych delegacji Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przybył na uroczystość Władysław Bednarczyk prezes Zarządu Okręgu. Nie zabrakło również, miejscowych kombatantów z prezesem Koła Rejonowego AK Bronisławem Malcem – uczestnikiem akcji rozbicia Obozu Zagłady w Błudku oraz Edwardem Trześniowskim prezesem Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W uroczystościach uczestniczyli także: Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy oraz sąsiednich miejscowości.

            W imieniu gości zaproszonych, przemówienie okolicznościowe do zebranych wygłosił przedstawiciel Marszałka Województwa Tomasz Pękalski oraz wspomniany wyżej nasz rodak Adam Kornat jak również przybyły na tą uroczystość poeta i prezes Stowarzyszenia Literatów
w Lublinie Jerzy B. Sprawka, który po zakończeniu uroczystości dzielił się z zainteresowanymi swoimi publikacjami.

            Oprawę artystyczną uroczystości przyjęła na siebie 29 drużyna harcerska „Bursztynowy Szlak” działająca przy Zespole Szkół w Majdanie Sopockim, która pod kierownictwem dh pwd Katarzyny Koper przygotowała i wykonała okolicznościowy program słowno-muzyczny.

            Specjalnie na tą uroczystość ks. dr Krzysztof Śniosek proboszcz parafii Świętego Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim zaprosił, ks. profesora Michała Maciołka wykładowcę KUL w Lublinie do koncelebrowania Mszy Świętej za pomordowanych oraz wygłoszenia homilii. Swoją obecność zaznaczyli podczas asysty Mszy Świętej jak i pełniąc wartę honorową w trakcie całej uroczystości członkowie drużyn harcerskich: Traperski Krąg z Suśca
i Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego.

            Przedstawiciel Dowódcy 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odczytał Apel Poległych zakończony Salwą Honorową. Następnie wszystkie delegacje przybyłe na tą uroczystość złożyły okolicznościowe wiązanki pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i oddały honory pomordowanym. Na zakończenie uroczystości ks. Krzysztof Śniosek razem z Wójtem Franciszkiem Kawą podziękowali wszystkim za modlitwę, pamięć i obecność na uroczystości, która jest świadectwem prawdziwego patriotyzmu.