Grzyby świeże oraz grzyby suszone można sprzedawać zarówno na targowiskach, jak i w placówkach handlowych. Jednak wymogiem, którego nie można pominąć przy sprzedaży jest posiadanie ważnego atestu. Ponadto grzyby suszone przeznaczone dla klienta muszą być sprzedawane w opakowaniu.

Aby otrzymać atest na grzyby świeże bądź suszone należy otrzymać pozytywną decyzję od klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, który opisze w dokładny sposób parametry danego zbioru grzybów.

Najbliższy klasyfikator grzybów i grzyboznawca znajduje się przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski