Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zrealizował zadanie pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno – edukacyjnej GOK Susiec poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Okres realizacji zadania: 01.03.2021 r. – 20.12.2021 r.

Kwota dofinansowania to 80 000,00 zł - 80% całkowitego kosztu zadania.
Dotacja celowa z Gminy Susiec – 20 000,00 zł – 20 % całkowitego zadania.

Celem zadania było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności GOK Susiec w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny w budynku GOK.

Realizacja zadania polegała na remoncie sali widowiskowej oraz sceny wraz z jej okotarowaniem, wydzieleniem miejsca parkingowego z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także zakupem pętli indukcyjnej.