Już po raz czwarty z inicjatywy nauczycieli Ewy Chudy i Barbary Piwko, 15 maja w Zespole Szkół w Majdanie Sopockim, odbył się Dzień Europejski. Impreza miała bardzo spektakularny charakter. Spośród zaproszonych gości przybyli na nią: wójt gminy- Franciszek Kawa, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Sopockim - Dariusz Steczkiewicz, proboszcz tutejszej parafii- ks.dr Krzysztof Śniosek oraz przewodnicząca Rady Rodziców- Ewa Gozdek. Dokonując uroczystego otwarcia dyrektor Zespołu Szkół Barbara Osuchowska powitała gości oraz w swoim krótkim wystąpieniu nawiązała do poprzednich edycji tej imprezy. Jednocześnie uświadamiła zebranym, iż wśród bogatej różnorodności kultur europejskich należy pamiętać o naszej historii, narodowej kulturze i tradycjach, które powinny być przez wszystkich kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Przygotowania do Dnia Europejskiego rozpoczęły się już jesienią, kiedy to w drodze losowania uczniowie gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej wybrali jedno z państw europejskich będące gigantem pod względem obszaru. Zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań były prezentacje multimedialne na temat największych krajów Europy, quizy pod hasłem: Europejskie stolice, Najsłynniejsze obiekty i Sławni Europejczycy. Konkurs na najciekawszą prezentację oraz na najpiękniejszy stół wygrała kl. VI, II miejsce zajęła kl. V, a III miejsce kl. Ib. Odbyła się też degustacja tradycyjnych potraw prezentowanych krajów: Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Rosji, Polski, Ukrainy, Francji, Szwecji, Norwegii. Dzień Europejski zainspirował uczniów do twórczych działań. Uczniowie poszczególnych klas wykonali gazetki o tych krajach, wyeksponowali jego barwy narodowe poprzez odpowiedni strój i pomalowanie twarzy, pięknie nakryte stoły ozdobione elementami charakterystycznymi dla danego kraju, np. muszle, sieci rybackie, flagi. Ciekawostką, która szczególnie przyciągnęła uwagę uczniów był tort w kolorach narodowych Niemiec na stole przygotowanym przez klasę IV. Duże zaangażowanie wykazali rodzice, którzy pomogli w przygotowaniu stołów i potraw, dlatego należy im się ogromna wdzięczność i podziękowanie ze strony dyrekcji i nauczycieli. Na zakończenie imprezy w sali gimnastycznej odbyła się dyskoteka przy największych europejskich przebojach.

Przedsięwzięcie wymagało bardzo wiele czasu i przygotowań, ale od czterech lat cieszy się ogromną popularnością. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem poszerzają swoją wiedzę na temat krajów Europy, przygotowują na ich temat ciekawe materiały, zdrowo rywalizują podczas różnych konkurencji, a przy tym bawiąc się uczą.

I o to właśnie chodzi...