Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Susiec zaopatrującego miejscowości Oseredek, Susiec i Rybnica.

2022 04 14 komunikat