W związku z wystąpieniem w miesiącu maj 2022 roku na terenie gminy Susiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku przystępuje do szacowania strat.

Uprawy dotknięte przymrozkami wiosennymi to porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawki w uprawie polowej.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w w/w uprawach spowodowane przymrozkami wiosennymi, mogą zgłaszać szkody. Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP i na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 3 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz oświadczenia