Wójt Gminy Susiec zaprasza na VIII Bieg nad Tanwią. Zawody odbędą się w ramach Jarmarku Susieckiego w dniu 1 maja 2022 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Susiec zaopatrującego miejscowości Oseredek, Susiec i Rybnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Susiec zaopatrującego miejscowości Oseredek, Susiec i Rybnica.

Szanowni Państwo, ostatnio w przestrzeni publicznej pokazują się różne komentarze co do mojego apelu, w którym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy o to abyśmy uważali na nasze domostwa, dzieci i inne rzeczy. Myślę, że to z czym spotkaliśmy się w ostatnich dniach jest oczywiste abyśmy uważali na wszystko.


Na potwierdzenie tego co piszę jest wprowadzenie przez RCB „II stopnia alarmowego BRAVO”, co oznacza działania prewencyjne oraz obserwacyjne.


Szanowni Państwo na dzisiaj w naszej gminie jest spokojnie, nie ma żadnych incydentów ani kradzieży. Jest za to wiele organizacji takich jak: Strażacy, KGW, GOK, pracownicy UG oraz ogrom mieszkańców - ludzi dobrej woli, którzy pomagają biednym uchodźcom w ogromnej tragedii jaką doświadczają.

Drodzy mieszkańcy mimo wszystko po raz kolejny apeluję abyśmy uważali na siebie, nasze domostwa oraz dzieci co jest uważam naturalne. Apeluję do Wszystkich, jeżeli macie wolę i chęć pomóżmy tym biednym uchodźcom z UA, którzy idą do nas z nadzieją o pomoc, ratunek, ciepłą strawę oraz kąt, który stracili w swoim kraju.

Naklicki Zbigniew.

Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.