29 września 2023 r. w sali widowiskowej GOK Susiec odbył się jubileusz 50-lecia istnienia naszej pięknej gminy Susiec.

Zapraszamy na rekonstrukcję odbicia obozu pracy w Błudku.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie na zadanie p.n. "Biblioteka jest wśród nas".

Za nami dwa ostatnie spotkania zorganizowane przez KGW w Kunkach i KGW w Majdanie Sopockim Drugim, przeprowadzone w ramach realizacji przez Gminę Susiec projektu pn. "POROZMAWIAJMY O ŻYCIU BEZ PRZEMOCY I OSZUSTW" realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.