Akcja oddawania krwi potrwa od 13 września do 17 września w godzinach 7.30-12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Organizatorzy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i Powiat Tomaszowski.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.


W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Pacjenci, którzy zawonią pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200, otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne do Łuszczacza w dniu 22.08.2021r.

W związku z wystąpieniem w dniu 26.07.2021 roku na terenie gminy Susiec w miejscowościach Majdan Sopocki oraz Ciotusza Stara niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu oraz deszczu nawalnego, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku przystępuje do szacowania strat.


Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać szkody.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 2 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o oszacowanie strat