Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka do Huty Szumy w dniu 25 września 2022 r.

Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie" zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje społeczne z terenu powiatu tomaszowskiego na spacer badawczy.

Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie" zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Moja miejscowość za 5 lat – moje marzenia".

Lubelski Wojewódzki Inspektor Weterynarii informuje, że w dniach od 12 do 14 września 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie we współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Józefów oraz Wójtem Gminy Susiec serdecznie zapraszają mieszkańców

na bezpłatne konsultacje lekarskie w ramach "Białej Soboty"

które odbędą się 10 września 2022 roku w godzinach 930 - 1500 w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA SUSIEC" ul. Partyzantów 8, 22-672 Susiec