Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie na realizację Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie na realizację Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Plakat informacyjny resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Susiec informuje, że pracownicy tutejszego Urzędu prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, która ma na celu wyeliminowanie nielegalne podłączenia jak również wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do kanalizacji sanitarnej.