Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na szkolenie Stosowanie środków ochrony roślin (Kurs chemizacyjny), które odbędzie się w dniu 16 luty 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu.

Gmina Susiec informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna".

Gmina Susiec informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna".