Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Susiec otrzymała refundację wkładu własnego w kwocie 180 000,00zł, poniesionego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione" ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zrealizował zadanie pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno – edukacyjnej GOK Susiec poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Okres realizacji zadania: 01.03.2021 r. – 20.12.2021 r.

Kwota dofinansowania to 80 000,00 zł - 80% całkowitego kosztu zadania.
Dotacja celowa z Gminy Susiec – 20 000,00 zł – 20 % całkowitego zadania.

Celem zadania było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności GOK Susiec w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny w budynku GOK.

Realizacja zadania polegała na remoncie sali widowiskowej oraz sceny wraz z jej okotarowaniem, wydzieleniem miejsca parkingowego z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także zakupem pętli indukcyjnej.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Susiec otrzymała 3467341 zł.

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Obraz z logotypem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na czerwonym tle z komórkami wirusa

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!
Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju.

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,
Czynni i Emerytowani Pracownicy Oświaty!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam serdeczne podziękowania i słowa uznania
za codzienny trud wkładany w upowszechnianie edukacji,
krzewienie wiedzy oraz wychowanie tych,
którzy są przyszłością i nadzieją naszego narodu.