Grzyby świeże oraz grzyby suszone można sprzedawać zarówno na targowiskach, jak i w placówkach handlowych. Jednak wymogiem, którego nie można pominąć przy sprzedaży jest posiadanie ważnego atestu. Ponadto grzyby suszone przeznaczone dla klienta muszą być sprzedawane w opakowaniu.

Aby otrzymać atest na grzyby świeże bądź suszone należy otrzymać pozytywną decyzję od klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, który opisze w dokładny sposób parametry danego zbioru grzybów.

Najbliższy klasyfikator grzybów i grzyboznawca znajduje się przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

Akcja oddawania krwi potrwa od 13 września do 17 września w godzinach 7.30-12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Organizatorzy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i Powiat Tomaszowski.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.


W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Pacjenci, którzy zawonią pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200, otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.