Wójt Gminy Susiec zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Szanowni Państwo, od 1 listopada 2023 roku została poszerzona grupa kobiet, które mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programów profilaktycznych na NFZ. Zmiany dotyczą programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi.

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wójt Gminy Susiec powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.