Urząd Gminy Susiec informuje, że od 01 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Monitoringu Suszy Rolniczej informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku, gmina Susiec została uwzględniona jako gmina dotknięta suszą.


Zgodnie z powyższym, suszą na terenie gminy Susiec dotknięte zostały następujące gatunki roślin uprawnych:
1. Dla kategorii gleby I
zboża jare, zboża ozime, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe,
2. Dla kategorii gleby II
zboża jare, zboża ozime, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe,
3. Dla kategorii gleby III
zboża jare, krzewy owocowe,

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w w/w uprawach, będą mogli zgłaszać szkody za pośrednictwem aplikacji za rok 2022 na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aplikacja zostanie udostępniona pod linkiem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Tabela obrazująca uprawy dotknięte suszą dla Gminy Susiec udostępniona jest na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0618082/.
W celu zapoznania się w jakich kategoriach glebowych znajdują się poszczególne działki rolne Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach udostępnił mapę kategorii glebowych podatności na suszę pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

Zapraszamy 17 lipca 2022 r. o godz. 15.00 do parku w Suścu.

Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie" zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych. Opinie i uwagi uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych posłużą do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD "Roztocze Tomaszowskie".

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.