Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne do Łuszczacza w dniu 22.08.2021r.

W związku z wystąpieniem w dniu 26.07.2021 roku na terenie gminy Susiec w miejscowościach Majdan Sopocki oraz Ciotusza Stara niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu oraz deszczu nawalnego, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku przystępuje do szacowania strat.


Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać szkody.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 2 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o oszacowanie strat

W dniu 24 lipca 2021r. przy okazji organizacji XX-Transgranicznego Festiwali Pieśni o Roztoczu odbył się „VII Bieg nad Tanwią 2021”. Bieg na stałe wpisał się w kalendarz imprez Gminy Susiec, jako element składowy Jarmarku Susieckiego, który odbywa się corocznie w pierwszy weekend maja i jest symbolem otwarcia sezonu turystycznego w Gminie Susiec i na Roztoczu.

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna "Zadbaj o zdrowie". Jej ważnym elementem są szczepienia profilaktyczne. Akcja będzie kontynuowana do końca sierpnia 2021 r.

W ramach akcji prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 w dwóch mobilnych punktach szczepień (ambulans - "szczepieniobus"), w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. Szczepieniobusy będą lokalizowane w gminach z najniższym procentem wyszczepialności mieszkańców oraz podczas większych wydarzeń plenerowych.