Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
   O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

   Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
   Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresami:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/stawiamy-na-mlodych-wkrotce-arimr-oglosi-termin-przyjmowania-wnioskow-o-przyznanie-premii-z-pr.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html

konsultacje


img 4515 t2

   26 lipca 2015 roku na długo zapadnie w pamięci mieszkańców, turystów i gości, a to za sprawą XIV Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu – największego i najważniejszego wydarzenia w Gminie Susiec.

   Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu


letnisko 15

5 lipca to data która na długo zapadnie w pamięci mieszkańców nie tylko gminy Susiec ale i turystów, a to za sprawą dwóch ważnych wydarzeń jakie miały miejsce w Majdanie Sopockim.

Czytaj więcej...