Koło Gospodyń Wiejskich w Kunkach informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja budynku świetlicy w Kunkach”

Koło Gospodyń Wiejskich "NAD SZUMAMI" w Hucie Szumy informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy na Hucie Szumy”

Koło Gospodyń Wiejskich w Suścu "TANEWA" informuje, że realizuje projekt pn.

"Wydanie publikacji pn. "Dzieje miejscowości Gminy Susiec, powiat tomaszowski".

Koło Gospodyń Wiejskich "NAD SZUMAMI" w Hucie Szumy informuje, że realizuje projekt pn.

"Przebudowa schodów przy zejściu do Rezerwatu nad Tanwią”