Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie m.in. powiatu tomaszowskiego, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


   W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015, oraz nowymi zasadami przyznawania przedmiotowych płatności, organizowane jest szkolenie dla rolników z Gminy Susiec. Szkolenie prowadzone będzie przez Biuro Powiatowe ARiMR w Tomaszowie Lub., oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lub. Celem spotkania jest zapoznanie beneficjentów z nowym wzorem wniosku o przyznanie płatności na 2015r., nowymi rodzajami płatności, a także z obowiązkami związanymi m.in. z płatnością za zazielenienie. Na spotkaniu omówione zostaną również działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
   Szkolenie odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w dniu 17 lutego 2015r. o godz. 10:00.
   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.


 

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu informuje, iż podjął procedurę sprzedaży kontenerowej oczyszczalni ścieków w jako złom nieużytkowy. Oczyszczalnia ścieków znajduje się na posesji Zespołu Szkół Publicznych w Suścu ul. Tomaszowska 53.
   Daleko zaawansowana korozja elementów stalowych kontenera i nieszczelne zbiorniki żelbetonowe a także przestarzała technologia oczyszczania ścieków wykluczają dalsze wykorzystanie urządzeń oczyszczalni zgodnie z ich przeznaczeniem.
   Telefon kontaktowy: 846654811

KiK BMS 15