6 warszawa r

    Lucyna i Bogdan Kozyra – właściciele pensjonatu szkoleniowo-wypoczynkowego „Sosnowe Zacisze” w czerwcu b.r. otrzymali dwie prestiżowe nagrody będące uwieńczeniem ich wieloletniego trudu i determinacji! 20 czerwca w Sosnowcu zdobyli I miejsce w konkursie „Gestor Bazy Wypoczynkowej”. Natomiast 24 czerwca w Warszawie w Pałacu Prezydenckim otrzymali II nagrodę w kategorii „inicjatywa rodzinna”, w konkursie „Sposób na sukces”.


    21 i 22 czerwca były bardzo pracowitymi dniami dla uczestników akcji proekologicznej im. Zdzisława Lwa „Tanew – nasza rzeka", która odbywała się na naszym terenie już po raz czwarty.


   Maj i czerwiec w WTZ Grabowica od zawsze są miesiącami obfitującymi w różne wydarzenia. Obok cyklicznych już imprez takich jak Integracyjny Turniej Piłki Nożnej w Majdanie Nepryskim czy Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.


„Działo się to we wsi Susiec piętnastego dnia czerwca tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Gęborys lat 57 włościanin gospodarz we wsi Paary zamieszkały w obecności Jana Kopra lat 62 i Pawła Borowicza lat 40 obydwóch włościan gospodarzy we wsi Paary zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Paary dnia trzeciego czerwca tego roku o godzinie szóstej rano z jego ślubnej żony Marianny z Koprów. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Koper i Józefa Gęborys..."