IMG 9629W dniach 29 – 30 czerwca 2012 r. podczas 46 OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH W KAZIMIERZU w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 13 województw, a wtym 22 Kapel, 27 Zespołów Śpiewaczych, 10 Instrumentalistów, 22 Solistów Śpiewaków, 9 w kategorii folkloru rekonstruowanego, oraz 20 grup wykonawców w konkursie „DUŻY - MAŁY".


22 czerwca w Sejmowej Sali Kolumnowej w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?". Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich a także poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwach rolnych.


10 DH TANEW 2012

 

„Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny eksploatator"

(Jan Paweł II)

 W dniach 21-22 czerwca w naszej gminie po raz trzeci organizowana była akcja proekologiczna pod hasłem „Tanew – nasza rzeka", której uczestnikami byli uczniowie z : Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, Zespołu Szkół w Oleszycach, oraz Gimnazjum Nr 1 w Niemcach, którzy przebywając na wycieczce na Roztoczu, postanowili poświęcić jeden dzień, by włączyć się do tej akcji, która cieszy się coraz większą popularnością w dwóch ościennych województwach, podkarpackim i lubelskim. Wśród uczestników nie zabrakło 10. DH. „Traperski Krąg" dla których uczestnictwo w tej akcji było bardzo ważne, gdyż w ten sposób chcieliśmy wyrazić nasz wielki szacunek do osoby zmarłego Zdzisława Lwa, który był inicjatorem tej akcji, a na nas spoczywał ten wielki obowiązek, by nie zaprzepaścić dorobku zmarłego.


Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej. Kierując się tą zasadą Gmina Susiec wspólnie z Województwem Lubelskim i Powiatem Tomaszowskim od kilku lat finansuje inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy, które prowadzone są w imieniu wspomnianych samorządów przez odpowiednie Zarządy Dróg.

Każdego roku wspólnie z Powiatem Tomaszowskim (przeznaczając na dany cel dotację na pokrycie 50% kosztów) remontujemy po kilka kilometrów dróg. Także w tym roku nasza gmina dofinansowała modernizację dróg powiatowych polegającą na wykonaniu nakładek asfaltowych na odcinkach dróg najbardziej zniszczonych tj. Grabowica - Ciotusza Nowa – 0,3 km Grabowica – Majdan Sopocki -1,1 km, Zawadki – Kunki 0,5 km, Hamernia – Oseredek – 0,7 km, a także planuje sfinansować robociznę oraz część materiałów potrzebnych do budowy chodników z kostki przekazanej przez powiat.


Czerwiec w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest miesiącem ważnych wydarzeń artystycznych, za sprawą organizowanych w tym czasie różnych przeglądów scenicznych. I tak już 6 czerwca wzięliśmy udział w Przeglądzie Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych w Muratynie. Tym razem, na fali euforii związanej z odbywającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przygotowaliśmy inscenizację słowno-muzyczną pt. „Euroszok", która spodobała się zarówno widzom jak i jurorom, co w efekcie dało nam wyróżnienie. Miejsce w pierwszej piątce, na szesnaście reprezentacji innych WTZ-ów, jest dla nas dużym sukcesem i motywacją do dalszej pracy również w tej dziedzinie.

muratyn1