W niedzielę 5 maja w Błudku odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 68 rocznicy rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej.


 

W dniu 28 kwietnia odbył się kolejny Jarmark Susiecki. Impreza przygotowywana została w ramach "Wielkiej Roztoczańskiej Majówki" przez Wójta Gminy Susiec,  przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury.


We wtorek, 12 marca w Trybunale Koronnym w Lublinie został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych. Wzięło w nim udział ponad 150 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Wśród laureatów znalazła się Wioletta Obirek, przyboczna 10.DH„Traperski Krąg” z Suśca, uczennica II kl.gimnazjum zajmując najwyższą lokatę, czyli I miejsce w kategorii esej/wspomnienie. Jej pracę „Jan Leonowicz „Burta” we wspomnieniach” uznano za perełkę, zarówno pod względem treści, jak też sposobu przedstawienia i udokumentowania tematu. Praca powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych z weteranami AK: Tadeuszem Kopciem i Józefem Łabą (Zamość), Marianem Maryńczakiem (Werszczyca), Heleną Karwan i Mieczysławem Karwan (Steniatyn), Stanisławem Karwan (Pruszków), Barbarą Leonowicz-Babiak (Wrocław). Opiekę nad całością sprawowała drużynowa phm.Anna Rojek, a osobą wspomagającą całe przedsięwzięcie był wójt gminy Franciszek Kawa, opiekun drużyny.

 


Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zobaczyłem Beniamina przy ołtarzu w kościele w czasie czytań mszalnych przyznam, że ten szczupły i jak na dziecko wyjątkowo poważny chłopak wyglądał na dobrze zapowiadającego się intelektualistę i do głowy mi nie przyszło, że to może być przyszły mistrz świata juniorów w karate tradycyjnym. Do Tomaszowskiego Klubu Karate Beniamin Kozyra z Ciotuszy Nowej trafił, ponieważ czuł się słaby fizycznie, dlatego poprzez treningi chciał wzmocnić swój organizm żeby lepiej radzić sobie we współczesnym świecie, w którym często dochodzi do agresji i przemocy, zwłaszcza wśród nastolatków.