4 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyła się uroczystość podsumowująca VI edycję konkursu ekologiczno - regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna", przebiegającego w roku szkolnym 2013/14 pod hasłem „Eko – instytucje Lubelszczyzny".


 


 

  27 kwietnia odbyła się już trzecia edycja Jarmarku Susieckiego przygotowana w ramach "Wielkiej Roztoczańskiej Majówki". Organizatorami imprezy był Wójt Gminy Susiec i Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.   Aneksja Krymu oraz niepokojące wydarzenia jakie obecnie mają miejsce na Ukrainie w sposób szczególny uświadomiły nam pilną potrzebę zmiany polityki energetycznej w celu uniezależnienia się od Rosji. W ubiegłym roku, mimo że Polska kupiła dwukrotnie więcej gazu niż Austria płaciliśmy Rosjanom 526 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, podczas gdy Austriacy płacili tylko 397 dolarów. Zdecydowanie mniej niż Polska płaciły wszystkie kraje Unii Europejskiej mimo, że są dalej położone od Rosji, co wiąże się z większymi kosztami przesyłu. Widać z tego, że przy handlu z Rosją nie obowiązują zasady gospodarki rynkowej, ale względy polityczne. Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego drastycznie obniżyło międzynarodową pozycję Polski pozostającej pod dyktatem Niemiec i Francji, a zapis o europejskiej solidarności energetycznej nie zapobiegł budowie gazociągu Nordstream omijającego terytorium Polski, ani kwestionowaniu wydobycia gazu łupkowego w Europie.