„Działo się to we wsi Susiec piętnastego dnia czerwca tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Gęborys lat 57 włościanin gospodarz we wsi Paary zamieszkały w obecności Jana Kopra lat 62 i Pawła Borowicza lat 40 obydwóch włościan gospodarzy we wsi Paary zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Paary dnia trzeciego czerwca tego roku o godzinie szóstej rano z jego ślubnej żony Marianny z Koprów. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Koper i Józefa Gęborys..."


arfarf

 

 

 

     W Bibliotece Publicznej w Suścu zakończył się konkurs grantowy "Aktywna Biblioteka", który był prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Przedmiotem niniejszego konkursu było wsparcie projektu pt. Klub małego czytelnika „Smyk w bibliotece".


„O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie, pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc krąg ludzi zaprzyjaźnionych - i nam, i im będzie łatwiej żyć..."

   Niedzielny wieczór dla mieszkańców naszej gminy okazał się bardzo wyjątkowy, wręcz magiczny i zapewne na długo zostanie takim w pamięci. Do takich refleksji zmusił wszystkich Wieczór sentymentalny z ks. Tadeuszem Sochanem, zorganizowany pod przewodnim hasłem „Czy mnie jeszcze pamiętasz..?"


   20 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury dla uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy zorganizowany został koncert Andrzeja Kołakowskiego poświęcony żołnierzom wyklętym pt. „Oskarżeni o wierność".

IMG 3963