W nawiązaniu do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 roku, dotyczącego problemu zanieczyszczenia przestrzeni publicznej (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, należy zwrócić szczególną uwagę na sygnalizowany problem.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

plakat zdalna szkola

Urząd Gminy Susiec nadal będzie działać na tych samych zasadach co dotychczas. Od 16 marca br. z powodu epidemii koronawirusa nie funkcjonuje bezpośrednia obsługa interesantów. Wnioski dot. poszczególnych procedur można składać za pośrednictwem poczty, Internetu lub wrzucając do specjalnej skrzynki podawczej.
Informujemy, że zapowiadane na 22 kwietnia "odmrażanie'' administracji publicznej dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zastały całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować. Obecna działalność Urzędu Gminy Susiec jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia br., tzn. Urząd pracuje cały czas i w miarę możliwości na bieżąco wydaje stosowne decyzje administracyjne.
W związku z powyższym na ten moment formuła obsługi interesantów nie ulega zmianie.

W związku z zaistniałymi przypadkami osób chcących potwierdzenia statusu gospodyni domowej na formularzach przedkładanych pracodawcom w Niemczech, przedstawiamy stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.

W polskich przepisach nie funkcjonuje pojęcie gospodyni domowej. Nie zostało ono nigdzie zdefiniowane i tym samym brak jest podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających fakt bycia w Polsce gospodynią domową. To, że pojęcie to funkcjonuje w ustawodawstwie niemieckim (żona będąca na utrzymaniu męża, mąż będący na utrzymaniu żony) i że wymagają takich zaświadczeń pracodawcy niemieccy, nie może stanowić podstawy do ich wydawania przez polskie organy lub instytucje.