Strażacy z naszej gminy powiększyli swoje wyposażenie o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla OSP Łosiniec II. Na zakup tego samochodu jednostka otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU SA w wysokości 40.000 zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie kwotę 50. 000 zł oraz z budżetu gminy kwotę 13.000 zł.


W piękne, niedzielne popołudnie 4-ego grudnia w nowo udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury, 10. DH „Traperski Krąg” miała nadzwyczajne spotkanie, którego celem było włączenie do drużyny 24 nowych druhów. Uroczyste spotkanie zorganizowane z aniołkami i Mikołajem, było dla wielu dzieci nie „lada frajdą”, a dodatkowe muzyczno – literackie refleksje nad radosnym czasem oczekiwania na zbliżające się Boże Narodzenie, pozwoliło uświadomić sobie nierozłączne więzi religijne i tradycyjno – kulturalne.


Dnia 14 grudnia 2011 roku Komisja w składzie;

1. Franciszek Kawa - przewodniczący

2. Joanna Kowalczuk - członek

3. Elżbieta Gęborys – członek

dokonała rozstrzygnięcia konkursu prac bożonarodzeniowych, których wpłynęło łącznie 39 w 3 kategoriach:

-stroik,

-szopka,

-ozdoba świąteczna


22 listopada w sali Gminnego Ośrodka kultury w Suścu odbył się koncert, który był ważnym kulturalnym wydarzeniem w życiu naszej gminy. Na scenie wystąpił zespół  „ACCORD” z Ukrainy oraz ludowe zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy.

Na nasze zaproszenie na koncert oprócz mieszkańców naszej gminy przyjechało wielu mieszkańców naszego i sąsiednich powiatów wśród których był również poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz przedstawiciele społeczności romskiej z Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.