Wakacyjny czas i słoneczna pogoda sprzyja organizowaniu imprez na świeżym powietrzu, o czym 17 lipca mogli przekonać się mieszkańcy Wólki Łosinieckiej i okolic. Wczesnym popołudniem, plac przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Wólce Łosinieckiej zapełnił się sportowcami i kibicami – nie tylko dziećmi i młodzieżą, ale także osobami starszymi. A wszystko za sprawą strażaków z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zorganizowali w tym dniu Święto Sportu. Nad całym przedsięwzięciem czuwali druhowie: Marian Krawiec, Piotr Hałasa, Wiesław Przytuła. Sędzią głównym zawodów był dyrektor SP w Łosińcu – Marian Mandziuk. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek nadzór sprawowała komisja sędziowska w składzie: Maria Krawiec i Renata Hałasa. W ramach imprezy przeprowadzono wiele konkurencji, tj.: rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, bieg na rolkach, bieg w workach oraz toczenie piłki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem; we wszystkich konkurencjach wzięło udział 72 zawodników w różnym wieku. Oprócz uczestników z Wólki Łosinieckiej, strażacy gościli także sportowców z Łosińca, Kunek, Suśca, Ciotuszy Nowej, Maził i Zawadek. Nie zabrakło także turystów, którzy akurat w tym czasie wypoczywali w okolicznych miejscowościach. Na pochwałę zasługuje bardzo kulturalna sportowa rywalizacja wszystkich uczestników imprezy. A wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:


Gmina Susiec – tak jak wiele gmin – podejmuje ciągłe starania o pozyskanie funduszy unijnych na wsparcie gminnych inwestycji. W latach obowiązywania programów, tj. 2007–2013 praktycznie można korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (w skrócie nazywanym RPO WL) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie nazywanym PROW). Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z najbardziej popularnych działań jest „Odnowa i rozwój wsi”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów. W tym programie maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może przekroczyć kwoty 0,5 mln zł w okresie jego realizacji.


W pierwszy wakacyjny dzień 24 czerwca 10 DH „Traperski Krąg” gościła na ognisku zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Dla nas harcerzy udział w spotkaniach integracyjnych jest bardzo ważnym sprawdzianem tolerancji. Nigdy nie traktowaliśmy uczestników warsztatów jako osoby niepełnosprawne, dla nas są po prostu sprawni „inaczej”. Poznanie ich codziennych problemów, borykanie się przez nich z czynnościami, które my wykonujemy bez zastanowienia pozwalają nam lepiej zrozumieć problemy osób dotkniętych chorobą.

O godzinie 9:45 harcerze zjawili się pod szkołą, gdzie czekał na nich bus wysłany przez naszych przyjaciół z ”zza góry”, by następnie udać się na parking przy Kamieniołomach w Nowinach, gdzie już paliło się ognisko. Nawet poczuliśmy się trochę dziwnie, ponieważ to przeważnie my harcerze jesteśmy odpowiedzialni za ognisko, szybko stwierdziliśmy jednak, że fajnie być chociaż raz gościem podczas takiej imprezy, gdzie nasi gospodarze wzorowo wywiązali się ze swoich obowiązków.


Stało się wręcz tradycją, że każda Olimpiada Specjalna to zdobyte medale Mariana Garguli z Róży, uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Tegoroczne XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywały się w Atenach w dniach 25.VI – 04.VII. Reprezentacja Polski zdobyła łącznie 87 medali: 29 złotych, 30 srebrnych i 28 brązowych. Wśród nich są dwa medale we wrotkarstwie naszego olimpijczyka, złoty na dystansie 1000 m i brązowy na 500 m. Liczba sukcesów Mariana świadczy, o tym że nie są one przypadkowe tylko wynikiem ciężkiej pracy i talentu. Oby tak dalej.

W corocznym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanym przez PFRON, również nie zabrakło akcentu grabowickich WTZ-ów. Tegoroczny konkurs odbywa się pod tytułem „Marzenie o Europie”. Trzy prace naszych uczestniczek zostały dostrzeżone na szczeblu wojewódzkim i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. Gratulacje dla Marty Kryłowicz i Doroty Szpak.

 

(wtz)

 


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka, czy samego krajobrazu. Obejmuje

ono działania rodaków i owoce ich geniuszu ”

Jan Paweł II

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej jest szczególnym przejawem patriotyzmu, który nie pozwala zapomnieć nam o Ojczyźnie i o jedności Polaków, do której należy dążyć. Festiwal jest również możliwością pogłębienia wiedzy historycznej, umocnieniem przywiązania do tradycji, wymianą doświadczeń oraz zawiązaniem nowych przyjaźni i znajomości.