Dnia 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Suścu miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia odbyło się podsumowanie III etapu unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” pod hasłem „Ta ziemia od innych droższa”. Projekt był realizowany od 02.11.2010r do 14.06.2011r. w klasie I. Wzięło w nim udział 25 uczniów. Realizowany podczas 50 dodatkowych godzinnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdiagnozowane inteligencje. Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Koncepcja projektu oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zakłada, iż nie ma ludzi niezdolnych. Każdy z nas ma wrodzony rodzaj inteligencji. Należy ją tylko odkryć i w odpowiedni sposób rozwijać. Projekt nosił tytuł: „Tradycje, zwyczaje i obrzędy Polski”. Jak mówi poeta „nie godzi się nie znać kraju, w którym mieszkamy…” Taka tematyka, to bardzo wdzięczny temat, bo dzieci chętnie poznają obrzędy i zwyczaje, a i chętnie w nich uczestniczą. Dzieci poznały zwyczaje ludowe, szkolne, religijne, klasowe, rodzinne, regionalne. Na pokaz składały się przyśpiewki i zwyczaje z czterech regionów Polski: z Kaszub, z Łowicza, z Gór i z Roztocza. Podczas pokazu zaproszenie goście mogli podziwiać uczniów, którzy nie tylko śpiewali, liczyli, pokazywali swoją sprawność fizyczną, ale również prali w balii, robili masło w maśniczce, wyrabiali ciasto na wiejski chleb. Na zakończenie uczniowie zatańczyli krakowiaka. Uwieńczeniem całej uroczystości było częstowanie wszystkich gości pieczonymi pierogami. Uczestnicy projektu na pamiątkę otrzymali dyplomy i myszki - „palcynki”, a od rodziców słodki poczęstunek.


W dniu 3 czerwca przebywała w Suścu 45 osobowa delegacja wójtów gmin powiatu Żółkiewskiego obwodu Lwowskiego w ramach Międzynarodowego seminarium dokształcania wójtów. Na czele delegacji stał Przewodniczący Żółkiewskiej Rady Rejonowej równocześnie Przewodniczący Asocjacji Rad Lokalnych Rejonu Żółkiewskiego Tadej Szwaj.

Ze strony Polskiej w seminarium uczestniczyli: Jan Kowalczyk– Starosta Tomaszowski, Jan Fila - V-ce Starosta i Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego. Z gminy uczestniczyli: Franciszek Kawa – Wójt Gminy, Janusz Oś – Zastępca Wójta Gminy oraz Tadeusz Suski – Sekretarz Gminy.

Po powitaniu przez Wójta Gminy i Starostę Tomaszowskiego delegacja udała się w teren.

Goście z Żółkwi zapoznali się z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy zwiedzając Zespół Szkól Publicznych w Suścu. Zachwyceni byli między innymi wyposażeniem pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej i nowoczesnymi boiskami sportowymi. Barbara Żelasko – Dyrektor Zespołu Szkół przedstawiła osiągnięcia szkoły w dziedzinie edukacji, udziału w konkursach przedmiotowych oraz wymianie młodzieży z Gimnazjum Średnim w Rawie Ruskiej.


18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu, gdzie 25 delegatów ze wszystkich 15 jednostek OSP wybrało na nową kadencję 17- osobowy Zarząd oraz 3-osobową Komisje Rewizyjną. W obecności zaproszonych gości w osobach:Jana Kowalczyka – Starosty Tomaszowskiego, Stanisława Kielecha – Komendanta Powiatowego PSP, Wiesława Ćmiela – Przewodniczącego Rady Gminy, sołtysów, Prezesów i Naczelników OSP, delegaci po raz drugi powierzyli funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Franciszkowi Kawie – Wójtowi Gminy. W skład 7-osobowego Prezydium weszli ponadto: Zdzisław Buczek i Dariusz Gęborys jako Wiceprezesi, Szczepan Łasocha – Komendant Gminny, Zbigniew Brodowski – Sekretarz, Piotr Hałasa – Skarbnik i Tadeusz Suski – Członek Prezydium. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Knap.

We władzach Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. strażacką organizację z naszej gminy reprezentować będą: Franciszek Kawa, Szczepan Łasocha i Zbigniew Brodowski, a delegatami na zjazd powiatowy zostali: Jan Korkosz, Dariusz Kijko, Piotr Hałasa i Kazimierz Uchman. Zjazd wybrał też Honorowego Prezesa Zarządu, którym został ponownie długoletni Naczelnik OSP w Oseredku, Komendant Gminny i obecny kustosz Muzeum Sprzętu Pożarniczego w Oseredku Jan Łasocha. X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu przyjął sprawozdanie poprzedniego zarządu i komisji rewizyjnej, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi oraz zatwierdził skład nowych władz Związku i podjął uchwałę programową na lata 2011 – 2015.

 

Zbigniew Brodowski


Rozśpiewana, roztańczona, można powiedzieć nawet – „ zakręcona” 10! 10 DH Traperski krąg z Suśca już po raz kolejny wystąpiła na Okręgowym Konkursie Piosenki Turystycznej w Józefowie. O nagrody walczyła nie tylko drużyna, również zespoły i soliści prezentowali przygotowane na tę okazję utwory.

Godzina 15.00, „śpiewanie na polanie” rozpoczęte! Niezwykłe głosy, nieodkryte jeszcze talenty muzyczne, być może przyszłe wielkie gwiazdy… miały okazję zaprezentować się tego dnia na józefowskiej scenie przy szkole podstawowej. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych: klasy O - III szkoły podstawowej, IV - VI, gimnazjum i liceum oraz dorośli. Spotkaniu towarzyszyło wiele radości, wykonywane utwory zabawiały publiczność, wszyscy świetnie się bawili. Po swoim występie każdy odprężony już uczestnik mógł skosztować specjalnie przyrządzonej, jedynej w swoim rodzaju grochówki, by zregenerować swoje siły. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na narady, a gość wieczoru Pani Elżbieta Adamiak, polska piosenkarka, gitarzystka i kompozytorka z kręgu poezji śpiewanej wraz ze swoim zespołem przygotowywała się do występu. Długą chwilę czekaliśmy na wyniki, a napięcie towarzyszące czekaniu sprawiało, że czas dłużył się niemiłosiernie.

Jedna z najmłodszych uczestniczek konkursu Emilia Obirek z „dziesiątki” zdobyła drugą nagrodę. W tej samej kategorii dwie młode harcerki – Ania Onuszczuk i Aleksandra Kozyra zdobyły wyróżnienia. W kolejnej kategorii wiekowej Wioletta Obirek, starsza siostra Emilki otrzymała trzecią nagrodę. Jury miało rację: „ Prawdziwie rozśpiewana rodzina”. Wyróżnienie zdobyła Karolina Skroban, która jako jedyna z drużyny nie posłużyła się podkładem muzycznym, towarzyszyła jej bowiem gitara. Drugie miejsce w kategorii gimnazja i licea zdobyła Magdalena Powroźnik , a tuż za nią, na trzecim miejscu ulokował się Zespół Starszoharcerski 10 DH . W ostatniej kategorii drugie miejsce przyznano Magdalenie Jarosz.

Drużyna nie jeździ na konkursy tylko i wyłącznie po to, by zdobyć jakąś nagrodę. Jest to przede wszystkim wielka radość i satysfakcja móc zaprezentować się w tak licznym składzie na scenie, bez względu na to, czy uda się zwyciężyć, czy nie. Gdy wychodząc na scenę, słyszy się : „ o raaaaaaaaaaany…. ile ich jest!” , uśmiech automatycznie pojawia się na twarzy każdego harcerza.

Z harcerskim pozdrowieniem przyboczna Magdalena Powroźnik!

W dniach 17-19 czerwca odbyła się po raz drugi wielka, proekologiczna akcja "Tanew nasza rzeka". Ideą tegorocznej akcji „Tanew - nasza rzeka” oprócz założeń proekologicznych i krajoznawczych jest współpraca między szkołami dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. W pierwszym dniu młodzież z województwa lubelskiego wspiera młodzież z województwa podkarpackiego - swoich sąsiadów w akcji, a w drugi dzień młodzież z województwa lubelskiego gości u siebie sąsiadów z województwa podkarpackiego i razem działają na rzecz środowiska.

To przedsięwzięcie może świadczyć o tym, że rzeka łączy, a granica nie dzieli. Inicjatorami akcji proekologicznej są uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu i nauczyciele, którzy „pokochali Roztocze" - opowiada oddany "sprawie" organizator Zdzisław Lew, który kontakt z susieckimi harcerzami utrzymywał przez cały rok.